Prsia - plasticky chirurg

Prsia

Operačný zákrok v celkovej anestézii, trvajúci približne hodinu, počas ktorého sa čiastočne pod veľký prsný sval a čiastočne pod prsnú žľazu vloží prsníkový silikónový implantát. Cieľom tohto zákroku je zväčšenie málo vyvinutých (hypoplastických) alebo mierne ochabnutých (ptotických) prsníkov. Prístupy na vloženie implantátov sú možné z pazuchy, z podprsníkovej ryhy alebo z rezu okolo dvorca bradavky. Zákrok si vyžaduje jednu noc na klinike, doprovod pri odchode a šesťtýždňový pooperačný režim. Viac informácií.

Operačný zákrok v celkovej anestézii, trvajúci približne dve až tri hodiny, počas ktorého sa modelujú prsné žľazy a redukuje nadbytočná koža. Cieľom tohto zákroku je podvihnutie ochabnutých (ptotických) prsníkov a presunutie bradaviek s dvorcami do vyššej polohy, prípadne zmenšenie dvorcov. Výsledné jazvy sú v okolí dvorca (tvar kruhu), prípadne aj smerom kolmo dole (tvar lízanky) a v prípade potreby aj v podprsníkovej rýhe (tvar kotvy). Zákrok si vyžaduje jednu noc na klinike, doprovod pri odchode a šesť týždňový pooperačný režim. Viac informácií.

Operačný zákrok v celkovej anestézii, trvajúci približne dve až tri hodiny, počas ktorého sa odoberá, redukuje prsné tkanivo (tuk, prsná žľaza, koža). Cieľom tohto zákroku je zmenšenie veľmi vyvinutých (hyperplastických) prsníkov a presunutie bradaviek so zmenšenými dvorcami do vyššej polohy. Výsledné jazvy sú v okolí dvorca a smerom kolmo dole (tvar lízanky), v prípade potreby aj v podprsníkovej ryhe (tvar kotvy). Zákrok si vyžaduje jednu noc na klinike, doprovod pri odchode a šesťtýždňový pooperačný režim. Viac informácií.

Gynekomastia je benígne zväčšenie prsnej žľazy u muža pod vplyvom hormónov. Môže byť jednostranná aj obojstranná.

Ide o operačný zákrok v celkovej anestézii, trvajúci približne jednu až dve hodiny, počas ktorého sa odstraňuje zväčšená prsná žľaza s prípadnou liposukciou okolitého tukového tkaniva. Cieľom tohto zákroku je zmenšenie prsníkov u mužov. Výsledné jazvy sú okolo dvorca (tvar polkruhu). Zákrok si vyžaduje jednu noc na klinike, doprovod pri odchode a šesťtýždňový pooperačný režim. Viac informácií.

Pravidelné vyšetrenie prsníkov je dôležitým krokom k zdravému telu.

Po akejkoľvek operácii poprsia, napríklad po mastopexii, gynekomastii, zväčšení či zmenšení, sa raz ročne odporúča toto vyšetrenie absolvovať, nakoľko sa vďaka nemu dokážu včas odhaliť zmeny v tkanivách, ktoré môžu viesť k závažným následkom. Viac informácií.

Dohodnite si konzultáciu

Dohodnite si osobnú konzultáciu s MUDr. Ivanom Žiklom a vydajte sa na cestu k Vášmu novému „ja“ už dnes.